Varer

LIVSVÆRDIER

Hvad har egentlig værdi? Hvad giver livskvalitet og velvære? Hvad gør livet værdifuldt? Er der i virkeligheden meget, som vi tillægger værdi, men som måske slet ingen dybere værdi har? Så hvad har værdi?

Dette blogindlæg er en opmærksomhed på de inderste værdier og på at leve mere i overenstemmelse med det, du inderst er.

Hvorfor er en værdibaseret livsførelse livgivende?

I det moderne liv kan vi erfare os selv leve på overfladen af det liv, som vi egentlig ønsker. Vi erfarer måske os selv være nødt til at handle på måder i arbejdsliv eller privatliv, som ikke er helt i overensstemmelse med det, vi inderst er. Hvis vi i længere tid har levet et liv med nogle andre værdisæt, end hvad der egentlig er os, så kan vi få reaktioner i form af stress, angst, depression og fysiske symptomer, da vores system prøver at fortælle os, at vi er væk fra os selv. Derfor kan vi skabe øget livskvalitet og et mere naturligt flow i livet, herunder mindske psykiske og fysiske symptomer, ved at bringe livet mere i overensstemmelse med det, vi inderst er. På den måde kommer vi også mere hjem i os selv.

At øge din opmærksomhed på og fordybelse i din værdibaserede livsførelse

At give det, der er inderligt vigtigt for dig, lidt mere plads… lidt mere tid… lidt mere rum… lidt mere fokus… lidt mere fordybelse… lidt mere opmærksomhed.

Giv dig selv lidt tid til at reflektere og kontemplere (en mediativ og lytten-ind-ad fordybelse).

Bemærk hvordan du har det lige nu og giv dig selv tid til at observere dit liv, som det er lige nu.

Bemærk hvilke elementer i dit liv, der gør dig inderligt glad, eller som er næring til dit hjerte.

Lad dig selv fordybe dig i det.

Bemærk hvor i dit liv du allerede mærker at “her er jeg”, “her er jeg i flow”, “her er jeg tro mod mit inderste”… Steder i dit liv hvor du lever i overensstemmelse med dit inderste.

Giv dig selv lidt tid til det.

Giv dig selv tid til at fordybe dig i hvilke livsværdier, der virkeligt er værdifulde for dig. Er ærlighed f.eks. vigtigt? Er taknemmelighed vigtigt? Er nænsomhed vigtigt? Er tillid vigtigt? Er åbenhed vigtigt? Er din inderste sandhed vigtig?

Hvis du har lyst, kan du i et langsomt tempo undersøge en livsværdi hver dag… Eventuelt skrive en liste med de værdier, som er vigtige i livet. Mærk efter om nogle værdier er vigtigere for dig. Det behøver ikke være en aktiv gøren af “nu skal jeg finde frem til mine værdier og altid leve i overensstemmelse med dem”, men måske bare en begyndende opmærksomhed på det, der mærkes dybere værdifuldt for dig – det, der bringer dig i svingning med det inderste, du er.

Med nænsomhed at give dig selv mere af det, som er værdifuldt, og som er i overensstemmelse med dine livsværdier.

Du kan eventuelt lade dig selv have en afslappet opmærksomhed på dine værdier og den værdibaserede livsførelse i de næste uger eller måneder.

Hvis du ønsker mere inspiration til en værdibaseret livsførelse, så læs nogle af vores andre inspirationstekster og tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores e-bog, hvor kapital 7 særligt handler om livsværdier.

(c) Ann-Jeanett Foldager, cand.psych.aut.