Varer

Hos VÆR kan du få tilskud til terapi fra Sygeforsikring Danmark.

Fortæl gerne, hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark. Sygeforsikring Danmark giver et tilskud til dig på 300 kr. pr. session.

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til autoriserede psykologer i Dannmark

Autorisation (cand.psych.aut.) er en overbygning efter kandidatuddannelsen (cand.psych.).

Autorisation tildeles af Psykolognævnet, og den kan kun opnås ved høje krav om 160 timers supervision og 1000 timers samtaler af forskellig karakter.

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er der tavshedspligt, og der arbejdes efter særlige etiske regler.

Terapi & Livssparring mv. & Supervision

For privatbetalende:

Hvis du vil melde afbud til en samtale, bedes du give besked hurtigst muligt og senest kl. 12 dagen før din samtale.

Ved afbud efter kl. 12 dagen før din samtale betales halv pris for samtalen.

Ved udeblivelse fra din samtale uden afbud betales det fulde beløb.

 

For samtaler betalt af arbejdsgiver, forsikringsselskab el.lign.:

Hvis du vil melde afbud til en samtale, bedes du give besked hurtigst muligt og senest kl. 12 dagen før din samtale.

Ved afbud efter kl. 12 dagen før din samtale betales fuldt beløb for samtalen.

 

Nærværsdage & VÆR webinar

Bliver du forhindret i at deltage i en Nærværsdag eller VÆR webinar, kan du op til 7 dage før afholdelse af workshoppen få det fulde beløb retur.

Terapi & Livssparring mv. & Supervision

Du kan betale via mobilepay (78797) eller netbanksoverførsel (før samtalen).
Husk at oplyse inden første samtale, hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, da du kan få et tilskud til dig på 300 kr. pr. session.

 

Nærværsdage & VÆR webinar

Du kan betale via mobilepay (78797) eller netbanksoverførsel.
Du modtager en faktura (eventuelt til betaling i 2 eller 4 rater, hvis dette er aftalt), som du betaler som angivet i fakturaen.

 

Webshop

Betaling på webshoppen foregår via betalingskort eller mobilepay. Du får en kvittering tilsendt på den e-mail, du oplyser, når du foretager købet.

Privatlivspolitik og persondatapolitik for VÆR

 

Privatlivspolitik gældende fra 25/5-2018

 

Introduktion

For at gøre det bedst muligt, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse personoplysninger om dig, når du er klient hos os.

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Formålet med registreringen af dine oplysninger er, at give dig den bedst mulige behandling og at overholde dokumentations- og journalføringsforpligtelsen for psykologer i medfør af bl.a. journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven/psykologloven. Ydermere er der personoplysninger, vi har behov for at behandle for at kunne administrere vore workshops & forløb.

 

Behandling og registrering af personoplysninger

Personoplysninger, som vi registrer om dig, er indhentet hos dig eller, såfremt dit forløb er startet ved henvisning fra en samarbejdspartner, tillige fra disse. Vi sammenstiller således ikke dine data med oplysninger fra andre aktører, f.eks. sociale medier.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne give dig svar på din tilmelding, udsende infomails og fakturaer til betaling af kursusgebyr.

Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne administrere tilmeldinger og/eller regnskab.

Det drejer sig om disse personoplysninger:

 • Navn, telefon, e-mail
 • I enkelte tilfælde også adresse

 
Derudover bruger vi navn og e-mailadresse på en mailliste til brug ved udsendelse af nyhedsbreve fra VÆR.

 

Opbevaring af journal (terapiforløb)

Vi har pligt til at opbevare din journal i 5 år efter, at du har været i kontakt med os sidste gang.

Oplysninger om dig, som vi opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, det er relevant, og er påkrævet af hensyn til vor afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f i persondataforordningen.

Du har ret til at overføre dine persondata til en anden psykolog. 

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi sletter personoplysninger fra workshops og forløb, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi navne og mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Afmelding af nyhedsbrevet kan ske ved at klikke på ‘afmeld’ nederst i nyhedsmailen.

 

Tavshedspligt

Psykologer har tavshedspligt, og de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hvis informationer om dine helbredsmæssige forhold videregives til personer mv. udenfor klinikken, vil det som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling til os for en behandling af dig.

 

Ændring af journal, Rettigheder og klage

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger. Dog er vi forpligtet til jf. lovgivning at opbevare din journal i mindst 5 år efter du har været i kontakt med os den sidste gang, ligesom vi er forpligtet til at opbevare vor bogføring i løbende plus 5 år.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

 

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

     • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
     • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
     • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
     • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
     • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
     • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

 

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Hvis du ønsker at bruge din ret til at klage over vores databehandling, kan du rette henvendelse til os direkte eller til Datatilsynet (oplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk).

 

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for VÆR. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til indkvarteringsstedet ved internatkurser (retreats). Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 

Informationssikkerhed
Vi beskytter vore systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på VÆRs vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i VÆR.

 

 

Brug af cookies

 

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af det indhold, der vises på siden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

 

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil indhold kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Vi har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Når du har besøgt vor hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

 • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 • Hvilken browser du bruger,
 • Hvilken ip-adresse du har, samt
 • Eventuelt hvilket brugernavn du har.

Din browser på nettet, efterlader et “elektronisk spor”, som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, f.eks. www.vær.dk

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Microsoft Internet Explorer version 7.0. Serveren kan så returnere den side du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Samtidig med at din browser beder om at vor hjemmeside sender den nogle andre informationer til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din “adresse” på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

Afhængigt af det operativsystem og den browser du bruger, sender browseren ofte også dit brugernavn til serveren – det brugernavn du anvender, når du logger på din maskine.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

 

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.