Varer

I nærvær og lytten til det inderste vi er, kan sansning og kroppen berøres af nuet. Lige nu, i dette nu, kan væren finde sted i os, og vores inderste natur kan være det sted hvorfra, vi er, gør og lever.

VÆR

VÆR er en hjertebaseret, psykologfaglig og kreativ virksomhed skabt med ønsket om at bringe mennesker tættere på sin naturlighed og forståelse af sig selv som natur.

Igennem VÆRs bæredygtige og originale plakater, kort, digtsamlinger mv. inspireres du til at leve i samklang med den natur, du selv er, og til at lade det inderlige og nærværende i dig få mere liv.

Vær det liv du er undfanget og født til at leve.

 

VÆR er skabt af psykolog og forfatter Ann-Jeanett Foldager.

 

 

VORES VISION I VÆR ER AT BRINGE MENNESKER TÆTTERE PÅ SIN NATURLIGHED OG FORSTÅELSE AF SIG SELV SOM NATUR.

At leve i samklang med naturen og i overensstemmelse med naturens rytmer og bevægelser i os og omkring os.

At være kroppens sansning og fødderne der bærer os frem.

At være nuet og hjertets bevægelse.

Din inderste natur

Den inderste natur er det, vi inderst er. Det er udefinerbart og må erfares af den enkle.

Ved hver indånding er der en sammensmeltning mellem evolutionen og ånden, og dermed en åben dør ind i den inderste natur og dermed til det inderste, vi er. Det er iboende i kroppen.

 

SINDET & EVOLUTIONEN

Sindet er i mange henseender koblet op på evolutionen, og derfor er sindet også optaget af overlevelse, mangel og fare.

Når vi interagerer i omverden på en måde, der er styret af sindets overlevelseopkobling, kan vi komme til at blive adskilt fra det, vi inderst er – og i adskiltheden kan vi føle os fortabte, ensomme, uden retning, i tvivl, stressede, angste og ulykkelige.

Når vi føler os forladte, er det dybere set fordi, at vi har forladt det inderste vi er.

Det er derfor, at vi, hvis vi kan blive stille og lytte til stilheden, kan eksistere mere fra det vi inderst er – den inderste natur.

I det dybe nærvær og lytten til det inderste vi ved af – det der altid er hjemme, trygt og kærligt – kan vi begynde at skabe vores liv fra et andet sted end overlevelse. Det er muligt derfra reelt set at leve.

Derfra kan vi bedre være og skabe det, vi er undfanget og født til.

NYHEDSBREV & GRATIS E-BOG

  Modtag din gratis e-bog ”Livet er Mit – en bog om Dimensional Bevidsthed” og tilmeld dig VÆRs inspirerende og nærværende nyhedsbrev ♡  Kvinden bag vær

  Jeg er en kreativ og hjertebevidst skaber med visioner for vores planet og hinanden.

  En del af mit virke handler om at inspirere til at forene os med jorden, naturen, og vores hjertes kald. At vi husker vores oprindelse som den natur, vi selv er. Ikke som primitive naturinstinkter, men som forbundethed med planeten og alt levende.

  En vej til at sameksistere med jorden og naturen er at forene os med vores inderste natur.

  For at kunne det må vi erfare hvem vi er bag konstruktionerne, historierne, ideerne, følelser og tanker. Bag samfundsskabte roller. Bag facader og masker. At lade os selv blive forbundet med det, vi inderst er.

  Igennem mit livs mange udfordringer har jeg lært om livets smerte, om livets glæder, om naturlighed, dybde og oprigtighed, om sårbarhed og styrke, om meningsfuldhed og meningsløshed, om sorg, om vrede, om håbløshed, om at miste forbundetheden til mit inderste og om at finde hjem til dette igen som menneske, sjæl og natur.

  Derfor inviterer jeg til VÆR. VÆR handler om at bevidstgøre os om menneskets naturlighed og væsen som natur, og om at være kærlig ved sig selv – og at være selve livet.

   

  Denne forbundethed til egen natur bringer os i kontakt med det dybere i os selv, vores rødder og det der kender til samhørigheden med jorden og naturen – og med hinanden.

   

  I din egen svingning, hvor du er DIG fuldt ud med alt, hvad du er – der hvor du vibrerer som dig –  kan livet leves i overensstemmelse med din inderste natur og dit hjertes og sjæls ønsker.

   

  Kærligst

  Ann-Jeanett Foldager,

  cand.psych.aut.

  Bæredygtige kreationer & naturbevidst arbejdsform

  VÆR tager udgangspunkt i den inderste natur og det hele menneske, og det gælder naturligvis også arbejdsformen.

  Vores egne rytmer tænker vi ind i arbejdet og arbejdsopgaverne, og vi planlægger i overensstemmelse med de ikke-arbejdsrelaterede forhold, som er med til at gøre os til dem, vi er.

  Den kvindelige cyklus er en væsentlig faktor i medtænkningen af kvinders arbejdsform, da kvinders styrker er forskellige på forskellige tidspunkter af cyklus. I VÆR tilpasses arbejdsopgaverne til kvindens egen naturlige cyklus.

  Tilmed har vi fokus på årstiderne og naturens rytmer, således at arbejdsopgaverne passer til mulighederne og betingelserne, som årstiderne og naturen giver os.

  Kreativitet, vision og intuition – samt tid, plads og næring til hjertet – er med til at skabe fundamentet og skaber rammerne for at kunne lytte ind i nuets muligheder og visionens vej.

   

  Lederskab af sig selv, af andre mennesker og af en bæredygtig virksomhed tager hos VÆR afsæt i et inderligt ønske om at skabe værdi i vores fælles verden. Et hjertebaseret og bæredygtigt lederskab handler om etik, integritet, mod, ægte passion og inderlighed.

   

  Det er et udgangspunkt, at værdierne, skaberkraft og vores egne potentialer bærer frugt og bringer alt til en højere enhed i dagligdagen, i vores individuelle liv, i virksomhedens udvikling og på bundlinjen, og at iværksætteri med hjertet er muligt.

   

  Vi er lidt utraditionelle – men det er et bevidst valg.

   

  Det er en bevidst måde at drive virksomhed på, som bæres af det nu, der er, og det der i det nu er naturligt.

   

  Alle VÆRs kreationer er FSC-certificeret både i papir og trykkemetode.

  Moder Jord er værdifuld, og derfor er al vores materiale bæredygtigt. Ethvert element af VÆRs produktion er skabt og formet med hjertevarme og kærlighed til livet, jordkloden og fremtiden.

   

  Er du interesseret i, hvordan I som arbejdsplads kan arbejde med værdibaseret, bæredygtig, naturbevidst og hjertebaseret lederskab, så er I velkommen til at kontakte os.