Varer

VÆREN

Mangel på VÆREN er på den måde svaret på mange udfordringer hos det enkelte menneske og i samfundet – og den måde, hvorpå alt fra arbejdsliv, økonomi til boligsituationer er skruet sammen på i dag, er det vanskeligt at have tid, rum, plads og mulighed for at lytte til den indre stilhed og bringe sig selv i VÆREN; eller at lade VÆREN finde sted. (uddrag fra indlægget)

VÆREN er din inderste tilstand af ‘hjemme’. Når du som/igennem/fra VÆREN handler i verden, handler du som det inderste, du er – din inderste natur – og dermed i overensstemmelse med din ægthed og sandhed.

Når vi handler uden væren (en gøren uden væren), kan handlingen blive en smule adskilt fra det, vi inderst er. Det kunne eksempelvis være, hvis vi pulserer derudaf i livet, i et højt tempo, hvor vi ikke får stoppet op og mærket efter på, om vi er på rette vej. Hvis vi f.eks. lader os styre af de udefrakommende tilbud, stemninger, meninger mv., og ikke får ro og tid til at lade det inderste vælge, om det er den vej, vi skal gå.

Hvis vi er ude af kontakt til det inderste og altså er adskilt fra det– vil vi føle eksempelvis meningsløshed, forkerthed, ensomhed, vrede, angst, forladthedsfølelse, misundelse, tankemylder, stress og indre uro, samt at spilde det kostbare liv, fordi vi dybest set er en anelse ”væk fra os selv”, og vi kan komme til at glemme, hvordan det føles, når vi er på rette vej.

Hvis vi har været væk fra det inderste meget længe, vil vi eksempelvis få en depression, angst eller stress. Disse symptomer kan blandt andet fortælle os, at vi er på afveje, og at vi skal ”hjem” igen – at lade det inderste, vi er, få mere plads i os.

Mangel på VÆREN er på den måde svaret på mange udfordringer hos det enkelte menneske og i samfundet – og den måde, hvorpå alt fra arbejdsliv, økonomi til boligsituationer er skruet sammen på i dag, er det vanskeligt at have tid, rum, plads og mulighed for at lytte til den indre stilhed og bringe sig selv i VÆREN; eller at lade VÆREN finde sted.

Det ‘larmer’ meget omkring os og inden i os – og derfor kan vi miste fodfæste og søge at fylde os selv op med ting, oplevelser og relationer, som kun midlertidigt udfylder det inderste, der kalder på VÆREN.

VI KAN IKKE KÆMPE OS TIL VÆREN

VÆREN er ikke et mål, vi kan kæmpe os til. For i selve ‘kampen’ går SINDET over i et aktivitets-mode, hvor der er drive, tanker, gøren mv.

Når vi ”kæmper” med noget eller på en måde ”tages” af tanker og følelser, så kan der hurtigt opstå adskilthed eller kamp/flugt/frys-mekanisme i kroppen. Det ligger evolutionært i mennesket, at dette kan aktiveres, fordi det er en naturlig del af overlevelsesevnen. Men i det moderne samfund opstår adskilthed og overlevelsestilstande ofte på baggrund af de livsforhold og tanker, vi har. F.eks. skal vi ofte kunne planlægge frem i tid (i en fremtid, som vi endnu ikke ved om der kommer – og hvor vi måske planlægger aftaler, som ikke helt harmonerer med det, vores inderste væsen har brug for). Når vi hviler i VÆREN, så kan sindet nemmere holde fri, og vi kan blive mere ved det, det der ER lige NU. Det er en balancegang, det med planlægning og væren.

I VÆREN skal vi som udgangspunkt intet sted hen – og en GØREN skabt fra VÆREN vil have tunet sig mere ind på det inderstes ønsker for det levede liv. 

Det, der kan være det vigtige, er at tillade sig selv tid og ro til at følge sit eget væsen. Lytte mere til intuitioner. Lytte til det inderste, du ved af. Lytte til det, der altid er i svingning med et naturligt flow.

At lade VÆREN afføde GØREN – At lade vejen skabes mens du går 

Når vi er i VÆREN bliver det som om, at alt skabes, mens du går. Sindet vil som ofte gerne vide, hvor vi skal hen, men det er ikke altid, at vejen er lagt, før vi går den, og hvis vi med sindet har besluttet os for en særlig retning, så ser og hører vi måske ikke de mange tegn på vejen eller erfarer livet, mens det leves – men er snarere allerede videre i næste gøren, før nuværende oplevelse overhovedet har fundet sted. Det giver et liv, der ikke inderligt leves, sanses og erfares, men styres af sindet og af sindets behov for tryghed, kontrol og stabilitet (hvilket dybest set er en umulighed – senere følger et blogindlæg om dette emne). Alt er altid foranderligt, så det kan være et livslangt slid at ville tilfredsstille sindets behov. Og når sindet først er tilfredsstillet, så begynder det måske at kede sig og skabe andre udfordringer. For sådan kan sindets mekanismer være.

På den måde kan sindet komme til at styre en hel række GØREN og dermed livsveje, som måske ikke er i overensstemmelse med din inderste natur og din sjæls ønsker for dit liv. Derfor er VÆREN så vigtigt. Fordi der ER DU blot. Uden at det har en særlig retning, gøren eller tid. Det er nu – og fra det nu kan næste vejrtrækning og næste gøren finde sted ud fra, hvad der fra VÆREN afføder GØREN. I en sådan GØREN føles det ikke som AT GØRE men en VÆREN I BEVÆGELSE OG FLOW.

Vi kan spørge os selv, om de valg, vi gør, kommer fra sindet, fra kroppen eller fra hjertet? 

At begynde at blive mere opmærksom på, hvorfra det, vi siger og gør, kommer, kan hjælpe os til at stoppe op og trække vejret, og være opmærksom på, hvad hjertet og intuitionen siger.

VÆREN er selve det at være.

At være det, der er levende i sig selv.

At være det, der trækker vejret. 

At være det inderste, du er. 

At være i din egen svingning – i svingning med egen lyd, bevægelse og frekvens.

At tillade at levendehed kan opstå i dig.

VEJE TIL VÆREN – VÆREN ER VEJEN

Gør livet mere langsomt.

Lyt indad.

Lyt til stilheden.

Lyt til pauserne.

Lyt til verdensrummet.

Lyt til naturen.

Lyt til vejrtrækningen.

Lyt til det i dig der trækker vejret.

Lyt til jordkloden.

Gå med bare fødder og mærk, at du er fødderne der går.

Tag dig tid til at sætte dig og lytte. Lytte til stilheden. Stilheden i alting.

Tag dig tid til at bemærke din egen vejrtrækning. 

Tag dig plads til at værne om dig og være selvomsorgsfuld.

Vær nænsom med dig selv.

Vær optaget af det, der allerede ER hjemme, i svingning og i VÆREN.

Giv dig selv lov til at være uden at gøre.

VÆREN er din inderste natur – og når du er bevidst om det, vil du aldrig ønske at være andre steder, end i din egen svingning, i dit eget hjerte, i din egen naturlighed, i din egen VÆREN.


Via individuelle Nærværsrum (terapi) og på vores Nærværsdage (workshop) skaber vi et rum for VÆREN. Du er velkommen til at komme og VÆRE sammen med os.

Læs eventuelt mere om VÆREN i den e-bog, du kan downloade gratis her.

(c) Ann-Jeanett Foldager, cand.psych.aut.