Varer

VÆRs vision er at skabe forbundethed med den inderste væren, så livet dermed kan leves i overensstemmelse med hjertets og jordklodens naturlighed.

Bæredygtige produkter

Vi har omtanke for miljøet og jordkloden. Både i måden vi producerer og forsender på, men også i selve årsagen til VÆRs eksistens.

VÆR er en bevægelse af visioner, som omsættes til fysiske kreationer, som du eller dem du holder af kan få glæde af.

 

VÆRs værdisæt tager sit udgangspunkt i:

Naturlighed & Ægthed

Etik & Integritet

Bæredygtighed & moder jord

Nærvær & Glæde

Hjerte & Bevidsthed

Intuition & Visdom

BÆREDYGTIGE KREATIONER & NATURBEVIDST ARBEJDSFORM

VÆR tager udgangspunkt i den inderste natur og det hele menneske, og det gælder naturligvis også arbejdsformen.

Vores egne rytmer tænker vi ind i arbejdet og arbejdsopgaverne, og vi planlægger i overensstemmelse med de ikke-arbejdsrelaterede forhold, som er med til at gøre os til dem, vi er.

Den kvindelige cyklus er en væsentlig faktor i medtænkningen af kvinders arbejdsform, da kvinders styrker er forskellige på forskellige tidspunkter af cyklus. I VÆR tilpasses arbejdsopgaverne til kvindens egen naturlige cyklus.

Tilmed har vi fokus på årstiderne og naturens rytmer, således at arbejdsopgaverne passer til mulighederne og betingelserne, som årstiderne og naturen giver os.

Kreativitet, vision og intuition – samt tid, plads og næring til hjertet – er med til at skabe fundamentet og skaber rammerne for at kunne lytte ind i nuets muligheder og visionens vej.

Lederskab af sig selv, af andre mennesker og af en bæredygtig virksomhed tager hos VÆR afsæt i et inderligt ønske om at skabe værdi i vores fælles verden. Et hjertebaseret og bæredygtigt lederskab handler om etik, integritet, mod, livsformål og inderlighed.

 

Vi er lidt utraditionelle – men det er et bevidst valg.

 

Det er en bevidst måde at drive virksomhed på, som bæres af det nu, der er, og det der i det nu er naturligt.

 

Alle VÆRs kreationer er FSC-certificeret både i papir og trykkemetode.

Moder Jord er værdifuld, og derfor er al vores materiale bæredygtigt. Ethvert element af VÆRs produktion er skabt og formet med hjertevarme og kærlighed til livet, jordkloden og fremtiden.

 

Er du interesseret i, hvordan I som arbejdsplads kan arbejde med værdibaseret, bæredygtig, naturbevidst og hjertebaseret lederskab, så er I velkommen til at kontakte os.