Varer
  • Det er som om, at verden er blevet til menneskets “omverden” – det, der omgiver mennesket. Denne forståelse af verden kan være opstået i takt med, at vi (fejlagtigt) har sat mennesket som det centrale for verdensforståelsen.

  • Mangel på VÆREN er på den måde svaret på mange udfordringer hos det enkelte menneske og i samfundet – og den måde, hvorpå alt fra arbejdsliv, økonomi til boligsituationer er skruet sammen på i dag, er det vanskeligt at have

  • Hvad har egentlig værdi? Hvad giver livskvalitet og velvære? Hvad gør livet værdifuldt? Er der i virkeligheden meget, som vi tillægger værdi, men som måske slet ingen dybere værdi har? Så hvad har værdi? Dette blogindlæg er en opmærksomhed på de